Trzydniowe Warsztaty Artystyczne

„Też chcemy być – Jesteśmy tacy sami” pod takim hasłem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej w dniach 15-17 września po raz szósty zorganizowane zostały Trzydniowe Warsztaty Artystyczne.

W warsztatach wzięły udział zaproszone Środowiskowe Domy Samopomocy z Przeworska, Izdebek, Bachórca, Sieniawy, Zalesia z filią w Łapajówce, Laszczyn z filią w Zmysłówce, Pruchnika, Jarosławia i Łopuszki Wielkiej oraz uczniowie ze Szkoły im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej i wolontariusze.

Uczestnicy tegorocznych warsztatów odbyli zajęcia plastyczne, stolarskie, fotograficzne, kulinarne. Na warsztatach plastycznych, które prowadziła Monika Gmyrek, instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Łopuszce Wielkiej uczestnicy uczyli się techniki decoupage i tą technika dekorowali drewniane skrzynki i szkatułki. Na warsztatach stolarskich prowadzonych przez Arkadiusza Sasa, instruktora tej samej placówki wykonywane były drewniane, wiszące półki. Uczestnicy warsztatów fotograficznych udali się w plener gdzie pod okiem profesjonalistki Anny Śmiałek z Zakładu Fotograficznego Foto Dalux i Ireneusza Lisaka, psychologa z ŚDS Łopuszka Wielka uczyli się robić zdjęcia. Natomiast warsztaty kulinarne prowadził Michał Rut, szef kuchni z Zajazdu Ranczo oraz Małgorzata Dolińska, terapeutka z ŚDS Łopuszka Wielka. Uczestnicy przyrządzali wylosowane przez siebie potrawy.

Koordynatorem całego projektu była Joanna Głuszyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej. Trzydniowe Warsztaty Artystyczne realizowane były w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022. Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a także Miasto i Gminę Kańczuga. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 150 osób.

 

Opr. EK, fot. UMiG Kańczuga