Węgierska po remoncie

W ostatnim czasie oficjalnie oddano do użytku przebudowaną część ul. Węgierskiej. Nie tylko poprawił się stan nawierzchni jezdni, ale m.in. powstał też chodnik, poprawiąjąc tym samym bezpieczeństwo pieszych.

 

Zakończone prace objęły wykonanie nawierzchni drogowych, budowę chodnika, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym oświetleniowej. Piesi mogą już poruszać się komfortowym i bezpiecznym chodnikiem, o co przez dłuższy czas starali się zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i władze miasta Przeworska. O problemie wspominaliśmy również na łamach Gazety. Wykonanie chodnika możliwe było dzięki poparciu Województwa Podkarpackiego oraz finansowemu wsparciu Powiatu Przeworskiego.

Inwestycja realizowana przez firmę Strabag zlecona została przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a jej wartość wyniosła ponad 2,5 mln zł. W celu realizacji zakończonego obecnie odcinka drogowego ul. Węgierskiej, Gmina Miejska Przeworsk pokryła część kosztów opracowania dokumentacji oraz robot budowlanych. Łącznie przeznaczono na to kwotę 664 tys. zł.

DP