Świętowali 50 wspólnie przeżytych lat

Jubilaci, zaproszeni goście oraz władze gminy spotkali się 22 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci, aby wspólnie świętować 50-lecie pożycia małżeńskiego 11 par z terenu gminy.

 

Wójt Grażyna Pieniążek, przewodniczący Rady Gminy Gać Lesław Stańko i kierownik USC Katarzyna Ignarska wspólnie z gośćmi: posłem na Sejm RP Markiem Rząsą, sekretarzem Powiatu Przeworskiego Markiem Frączkiem oraz radnym Powiatu Przeworskiego Jackiem Pieniążkiem, uhonorowali medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 11 par. Nagrodzeni zostali: Maria i Stanisław Domka z Dębowa, Anna i Józef Kruk z Dębowa, Zofia i Jan Mucha z Dębowa, Elżbieta i Zbigniew Szafran z Mikulic, Maria i Stanisław Świętoniowscy z Dębowa, Zofia i Tadeusz Telega z Dębowa, Mieczysława i Tadeusz Ulma z Białobok, Anna i Ryszard Wajhajmer z Gaci, Wiesława i Stanisław Wołoszyn z Dębowa, Genowefa i Edward Wyczarscy z Gaci oraz Czesława i Kazimierz Wyczarscy z Gaci.

Nie zabrakło również gratulacji, kwiatów i prezentów od sołtysów i radnych Gminy Gać, a także lampki szampana i tradycyjnego „Sto lat” przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Gacoki.

DP/UG Gać