Św. Hubert

W Galerii Magnez w Przeworsku od niedzieli obejrzeć można wystawę pt. Na Chwałę polskiego łowiectwa. 70 lat Koła Łowieckiego „Bażant” w Przeworsku. Można na niej zobaczyć m.in. podobizny św. Huberta, patrona myśliwych.

 

Początki kultu św. Huberta w Polsce związane są z działalnością zakonu krzyżackiego na terenie Prus Wschodnich począwszy od XIV w. Krzyżacy czcili relikwie Świętego, które znajdowały się m.in. w Grudziądzu, Ostródzie, Papowie Biskupim, Przezmarku. Upowszechnienie kultu związanego z myślistwem w środowiskach szlacheckich, nastąpiło w epoce saskiej. Zarówno król August II Mocny, jak i August III byli zapalonymi myśliwymi. August III Sas uroczyście obchodził dzień patrona myśliwych, urządzając łowy, które rozpoczynały się mszą świętą a kończyły biesiadą, na której wszelkie jadło miało pochodzić z lasu. Odtąd utrwalił się polski obyczaj, tzw. Hubertus, Hubertowiny, czyli uroczysta inauguracja jesienno-zimowych łowów 3 listopada mszą św. wotywną o św. Hubercie (hubertowską) i zakończenie poczęstunkiem z potraw kuchni myśliwskiej.

Stronnik Sasów i pan na Rzeszowie, chorąży koronny hrabia Jerzy Ignacy Lubomirski rozmiłowany w łowach, przyczynił się do ugruntowania łowieckiej obrzędowości i kultu św. Huberta w Polsce. Stało się to na wskutek natknięcia się hrabiego na brunatnego niedźwiedzia podczas jednego z hucznych polowań w lasach podrzeszowskich. Mimo wielu odniesionych ran, magnat powrócił do zdrowia i za ocalone życie ufundował w latach 1741-1746 kaplicę św. Huberta w Miłocinie.

Kult św. Huberta od okresu międzywojennego upowszechnia się poprzez fundowanie kapliczek, kaplic i ołtarzy. Inicjatorami są leśnicy, myśliwi, stowarzyszenia i organizacje łowieckie. Spotkać je można przy leśniczówkach, przy domkach myśliwskich, na szlakach turystycznych, na leśnych ścieżkach edukacyjnych oraz w wielu kościołach. Na terenie nadleśnictw Kańczuga i Sieniawa znajduje się kilka kapliczek poświęconych św. Hubertowi, m.in w Łopuszce Wielkiej, a także w leśnictwach Witoldówka oraz Chrapy.

Na obszarze okręgu Koła Bażant znajdują się trzy kapliczki św. Huberta: w Paluchach, Wólce Małkowej i Rudce oraz ołtarz boczny w kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wólce Małkowej. Wszystkie płaskorzeźby z wizerunkiem Świętego wykonał Dariusz Dałomis

Przedstawiany jako biskup, lecz najczęściej jako myśliwy klęczący przed jeleniem z krzyżem pomiędzy tykami wieńca. Jego inne atrybuty to stuła i klucz, a także róg myśliwski oraz uczestniczący w polowaniu: koń, pies i sokół na ramieniu.

Muzeum w Przeworsku