Stare remizy OSP: Remiza w Dębowie

Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowie nastąpiło w 1909 r. Pierwszy jej oddział liczył zaledwie dziewięciu członków.

 

Za zebrane od mieszkańców wsi fundusze zakupiono pierwszy sprzęt strażacki: sikawkę ręczną jednokołową oraz drewnianą beczkę na wodę o pojemności 500 litrów. Z powodu braku remizy strażackiej sprzęt ten przechowywano, jak w wielu innych miejscowościach, w drewnianej szopie oraz pomieszczeniach gospodarczych strażaków i wójta wsi. W czasie okupacji zakupiono w Jarosławiu kolejną sikawkę ręczną dwukołową tzw. „taczkową”, która służyła strażakom aż do 1952 r. Strażacy zaczęli również pełnić warty całodobowe na wypadek wybuchu pożaru – dwóch ochotników w dzień i trzech w nocy.

Rok 1962 był dla OSP w Dębowie rokiem szczególnie ważnym, gdyż strażacy otrzymali motopompę M-800 oraz 400 metrów węża, a także przystąpiono do budowy w czynie społecznym nowej, murowanej remizy strażackiej. Wybudowano ją kosztem 584 tys. zł,

z czego 386 tys. zł to wkład własny.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Stara remiza strazacka OSP Dębów, lata 70. XX w./fot. zbiory muzeum