Stare remizy OSP: Remiza OSP Tryńcza

Ochotnicza Straż Pożarna w Tryńczy rozpoczęła swoją działalność w 1905 r. Początkowo została wyposażona w sikawkę kołową, którą zakupiła ze swoich funduszy właścicielka majątku trynieckiego – baronowa Kielermanowa. Jednak w czasie I wojny światowej uległa ona całkowitemu zniszczeniu, a działalność straży zawieszono. Dopiero

 

w 1923 r. OSP ponownie się reaktywuje, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz całej wsi.

Ze składek mieszkańców zakupione zostają hełmy dla strażaków oraz sikawka czterokołowa konna, którą przechowywano w drewnianej szopie strażackiej, z powodu braku innego pomieszczenia. Niestety wraz z wybuchem II wojny światowej drewniana remiza wraz z całym sprzętem strażackim została spalona.

Po wyzwoleniu OSP w Tryńczy kupuje nowocześniejszy sprzęt strażacki, a mianowicie motopompę M-800, którą także przechowuje w drewnianej szopie znajdującej się obok poczty. Dopiero w latach 1948 – 1950 wybudowana zostaje nowocześniejsza remiza strażacka, dzięki zebranym funduszom, pracy społecznej mieszkańców wsi oraz dużemu zaangażowaniu się prezesa OSP Józefa Prasoła, naczelnika OSP Wojciecha Wojtasa i sołtysa Jana Gliniaka.

Nowo wybudowana remiza posiadała pomieszczenia na sprzęt strażacki, ponadto dyżurkę, świetlicę, które w tamtym czasie spełniały różne funkcje m.in. dyżurkę przez pewien czas przeznaczono na pracownią chałupniczą, natomiast w świetlicy znajdowała się klasa szkolna do czasu wybudowania szkoły.

W 1981 r. OSP z remizy strażackiej przeniosła się do budynku mleczarni. Dopiero

w styczniu 1995 r. posiadała już nowoczesną remizę strażacką wybudowaną dzięki Urzędowi Gminy Tryńcza oraz pracy społecznej strażaków i mieszkańców.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku