Stara remizy OSP: Remiza w Łopuszce Wielkiej

Ochotniczą Straż Pożarną w Łopuszce Wielkiej zorganizowano w 1913 r. Dzięki pomocy finansowej ze strony mieszkańców wsi najpierw zakupiono sikawkę strażacką i węże, a następnie mundury.

 

Cały zakupiony sprzęt strażacki przechowywany był początkowo w domu prywatnym, a następnie w prymitywnej drewnianej szopie znajdującej się przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Miejscowość nie miała też jednego miejsca, gdzie toczyłoby się życie kulturalne wsi – zabawy urządzano w domach prywatnych, a przedstawienia odbywały się w stodole Walentego Kukułki, który w 1918 roku objął stanowisko Komendanta Straży.

Po II wojnie światowej straż posiadała już motopompę, brała udział w różnych ćwiczeniach, gdzie zdobywała czołowe miejsca, jednak cały czas problemem był brak remizy strażackiej spełniającej odpowiednie warunki na przechowywanie coraz to nowszego sprzętu.

Dopiero w 1969 r. został powołany komitet budowy nowej murowanej remizy. Jej budowa trwała kilka lat. Dzięki pracującym przy budowie w czynie społecznym strażakom oraz miejscowemu społeczeństwu, a także pomocy finansowej ze strony Powiatowej Komendy Straży Pożarnej Przeworska oraz Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, oddano ją do użytku w 1976 r. Cały koszt budowy pochłonął kwotę 780 tys. zł. W części parterowej remizy znajdowało się pomieszczenie na sprzęt strażacki, natomiast na piętrze duża sala do organizacji imprez strażackich oraz mniejsze pomieszczenia przeznaczone na administrację OSP.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku