Stara kuźnia – dawna remiza w Zarzeczu

Jako jedna z pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Zarzecze została założona na pocz. XX w. OSP w Zarzeczu, której organizatorem był Józef Żak, plutonowy armii austriackiej oraz wójt wsi, kapral Marcin Górski.

 

Za remizę, w której przechowywano sprzęt strażacki służyła stara kuźnia, którą straż otrzymała po I wojnie światowej od właściciela Zarzecza, hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego.

W latach 50. XX w. i później OSP Zarzecze zaczyna gromadzić już nowocześniejszy sprzęt do ochrony przeciwpożarowej wsi. Posiada m.in. motopompę, nowe mundury i czapki, jednak cały czas przeszkodą do gromadzenia takiego sprzętu są warunki, w jakich jest on przechowywany.

Budowa remizy OSP Zarzecze, 1974 r.

Powstaje myśl budowy nowoczesnej i murowanej remizy strażackiej. Po otrzymaniu odpowiedniej działki budowlanej pod budynek remizy, przystąpiono do jej budowy.

Nowo wybudowana remiza to obszerny budynek, w którym w części parterowej znalazły się pomieszczenia na sprzęt strażacki i do ochrony przeciwpożarowej oraz administracji strażackiej. Natomiast na piętrze znajdowała się duża sala widowiskowa, w związku z tym remiza spełniała równocześnie rolę wiejskiego domu kultury.

Wybudowano ją w 1974 r., za Prezesa OSP Władysława Falińskiego i Naczelnika Bolesława Grandy, kosztem ok. 1 640 000 zł. Do dnia dzisiejszego remiza służy do przechowywania nowoczesnego sprzętu strażackiego strażakom ochotnikom, których w Zarzeczu jest obecnie prawie 80, oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej składającej się z 20 członków.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku/fot. zbiory muzeum

 

Czytaj w papierowym wydaniu