Kto na wójta? Kto na burmistrza?

W powiecie jarosławskim na pozór spokojnie. W większości gmin obecni wójtowie, a niekiedy nawet burmistrzowie mają po jednym kontrkandydacie. Niemniej jednak w wielu miejscach rywalizacja zapowiada się ciekawie.. Najwięcej kandydatów odnotowała gmina miejsko-wiejska Pruchnik oraz gmina wiejska Radymno. W powiecie przeworskim na stanowisko wójta będą kandydować trzy osoby o takim samym nazwisku, z czego dwie to kandydaci w gminie Gać. Najwięcej chętnych będzie rywalizować o fotel burmistrza Sieniawy, gdzie zmierzą się m.in. zarówno obecny wieloletni burmistrz, jak i jego były zastępca. Sporym zainteresowaniem cieszy się też stanowisko burmistrza w mieście i gminie Kańczuga, o które konkurują aż cztery osoby. W gminie Tryńcza zgłosił się tylko jeden kandydat.

 

W Jarosławiu o fotel burmistrza ubiega się trzech kandydatów: 53-letni Waldemar Paluch z Koniaczowa (KWW Waldemara Palucha) oraz dwóch mieszkańców Jarosławia: 40-letni Marcin Nazarewicz (KWW Marcina Nazarewicza „My Mieszkańcy”) oraz 30-letni Piotr Kozak (KWW Wybieram Jarosław).

W Radymnie o stanowisko burmistrza będzie rywalizować dwóch mieszkańców tej miejscowości: obecny burmistrz – 61-letni Mieczysław Pizurny (KWW Wspólne dla Radymna) oraz 41-letni Paweł Zdzioch (KW Prawo i Sprawiedliwość).

Czterech kandydatów odnotowało miasto i gmina Pruchnik. O fotel burmistrza będzie starał się obecny starosta jarosławski – 59-letni Stanisław Kłopot, mieszkaniec Pruchnika (KW Prawo i Sprawiedliwość), 46-letni Waldemar Zając, mieszkaniec Pruchnika (KW Współpraca i Rozwój – Waldemar Zając), 39-letni Mirosław Laska, mieszkaniec Pruchnika (KWW Mirosława Laski), a także 29-letni Kacper Pieszko, mieszkaniec Jodłówki (KWW „Liczy się człowiek”).

Kandydatów obrodziło również w gminie Radymno. Ponownie na stanowisko wójta będzie kandydował obecny wójt – 55-letni Bogdan Szylar, mieszkaniec Skołoszowa (KWW Bogdana Szylara). Natomiast jego kontrkandydatami będą: 50-letni Grzegorz Błaszyk z Duńkowic (KW Prawo i Sprawiedliwość), 50-letni Adam Przygoński z Radymna (KWW Jedność i Współpraca) oraz 28-letni Piotr Kutyła z Michałówki (KWW „Bezpartyjna gmina Radymno”).

W gminie Chłopice o stanowisko wójta powalczy trzech kandydatów: obecny wójt – 56-letni Andrzej Homa z Jarosławia (KWW Andrzeja Homy), 58-letni Andrzej Czyż z Widnej Góry (KWW Nasza Gmina Chłopice) oraz 39-letnia Agnieszka Ibrahim z Jankowic (KWW „Nasza Przyszłość”).

W gminie Jarosław o stanowisko wójta będzie zabiegać obecna wójt – 57-letnia Elżbieta Grunt z Jarosławia (KWW Gospodarna Gmina Jarosław) oraz 40-letni Ryszard Czubocha z Tuczemp (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W gminie Pawłosiów o fotel włodarza powalczy obecny wójt – 55-letni Mariusz Reń z Ożańska (KWW Wspólnota Samorządowa) oraz 45-letni Łukasz Woźniak z Pawłosiowa (KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”).

Dwóch kandydatów zgłosiło się również w gminie Laszki. O reelekcję będzie starał się wieloletni wójt – 57-letni Stanisław Gonciarz z Laszek (KW Prawo i Sprawiedliwość), który będzie konkurował z 47-letnią Marzeną Czesnak, mieszkanką Laszek (KWW „Razem dla gminy Laszki”).

W gminie Roźwienica o fotel wójta będzie ubiegał się 57-letni Tomasz Kotliński z Roźwienicy (KWW Samorządna Gmina Roźwienica) oraz 41-letni Tomasz Kud z Rudołowic (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W gminie Rokietnica także zarejestrowało się dwóch kandydatów: 60-letni Witold Szajny z Rokietnicy (KWW Witolda Szajnego – Nasza gmina Rokietnica) oraz 59-letnia Bożena Gmyrek z Tywoni (KWW Wspólnie dla rozwoju gminy Rokietnica).

Natomiast w gminie Wiązownica o stanowisko wójta będzie ubiegał się obecny wójt – 40-letni Krzysztof Strent z Mołodycza (KWW Krzysztofa Strenta) oraz wieloletni, były wójt – 62-letni Marian Ryznar (KWW Gmina dla wszystkich mieszkańców).

 

Tymczasem w powiecie przeworskim…

W Przeworsku o fotel burmistrza będą rywalizować: obecny burmistrz – 56-letni Leszek Kisiel, mieszkaniec Przeworska (KWW Leszka Kisiela) oraz 51-letnia Anna Świderska-Ciupa.

Pięciu kandydatów, najwięcej spośród wszystkich miast i gmin obu powiatów odnotowano w mieście i gminie Sieniawa. Tam o stanowisko burmistrza będzie starać się obecny włodarz 68-letni Adam Woś z Czerc (KWW Rozwój Ziemi Sienawskiej) oraz jego czterech kontrkandydatów: 67-letni Janusz Świt z Sieniawy (KWW Wspólna Sieniawa), 58-letni Wacław Pieczek z Gwizdaja (KWW Wacław Pieczek), 57-letni Witold Mrozek z Sieniawy (KWW Witolda Mrozka) oraz 36-letni Sebastian Padiasek z Sieniawy (KWW Nasza Sieniawa).

Nieco mniej, ponieważ, aż czterech kandydatów aspiruje o stanowisko burmistrza w mieście i gminie Kańczuga. Obecny burmistrz 51-letni Andrzej Żygadło z Łopuszki Wielkiej (KWW Andrzeja Żygadło) będzie rywalizował z 63-letnim Jackiem Sołkiem z Krzeczowic (KWW Wspólnota Samorządowa MiG Kańczuga), 52-letnią Anną Siewierską z Kańczugi (KWW Anny Siewierskiej) oraz 44-letnią Bożeną Duniec z Żuklina (KWW Bogusława Urbana).

W mieście i gminie Jawornik Polski o stanowisko burmistrza będzie ubiegać się 51-letni Stanisław Petynia z Manasterza (KWW Stanisława Petyni) oraz 38-letni Łukasz Kawaliło z Hadli Kańczuckich (KWW Mieszkańcy gminy Jawornik Polski).

W gminie Adamówka na stanowisko wójta pretenduje wicestarosta przeworski 48-letni Jacek Kierepka z Adamówki (KWW „Sięgnijmy po lepsze”) oraz 47-letni Sławomir Buza z Majdanu Sieniawskiego (KWW Rozwój i Gospodarność gminy Adamówka).

W gminie Gać o fotel wójta powalczy dwóch kandydatów o takim samym nazwisku: obecna wójt – 58-letnia Grażyna Pieniążek z Białobok (KWW Nasza Przyjazna Gmina) oraz 43-letni Łukasz Pieniążek z Dębowa (KWW Nowy Samorząd).

W gminie Przeworsk obecny wójt 52-letni Daniel Krawiec z Mirocina (KWW „Gmina Przyszłości”) zmierzy się z 46-letnim Pawłem Weselakiem z Urzejowic (KWW Paweł Weselak – Wybierzmy lepszą przyszłość).

W gminie Zarzecze obecny wójt 46-letni Tomasz Bury z Żurawiczek (KWW Tomasz Burego – Nasza Gmina Zarzecze) będzie rywalizował z 48-letnim Mariuszem Pieniążkiem z Żurawiczek (KWW Nowy Samorząd).

W gminie Tryńcza o stanowisko wójta będzie ubiegał się 56-letni Ryszard Jędruch z Tryńczy (KWW Prawica Ziemi Trynieckiej). To, że zgłosił się tylko jeden kandydat nie oznacza jednak, że wybory się nie odbędą. W takim przypadku wyborcy przy urnach będą skreślać kratki oznaczone jako „Tak” i „Nie”. Kandydat, by być wybranym, musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli mieszkańcy oddadzą więcej głosów przeciwko kandydatowi, wtedy nie zostanie on wybrany. Wówczas do gry wchodzi rada gminy – to ona będzie miała prawo w tajnym głosowaniu, większością głosów powołać nowego wójta.

 

EK