Stan wojenny – porozmawiajmy jak było…

Stan wojenny – porozmawiajmy jak było… to myśl przewodnia konferencji i międzypowiatowego konkursu historyczno-plastycznego poświęconego 42. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, które odbywały się w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

 

Adresatami konferencji oraz konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu przeworskiego i jarosławskiego. – Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło kilkadziesiąt prac. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu lub wywiadu/reportażu na temat życia codziennego w PRL na podstawie wspomnień osób, które w tamtych trudnym czasie żyły. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Swoje eksponaty udostępnili pan Wacław Cwynar, prezes Zarzeckiej Fundacji Sportów Lotniczych i Modelarskich, Mariusz Czyrny, funkcjonariusz Komendy Powiatowej w Przeworsku oraz Jakub Pałczyński, uczeń naszej szkoły. Na wystawie zostały zgromadzone przedmioty związane z codziennością Polaków oraz militaria prezentujące umundurowanie i   uzbrojenie służb mundurowych z czasów PRL – mówi Beata Klisz, dyrektor ZS w Zarzeczu. Podczas konferencji prelekcje wygłosili dr Marcin Bukała, płk Janusz Wańcowiat oraz Henryk Cząstka, internowany podczas stanu wojennego działacz solidarności chłopskiej. Jednym z ważnych punktów spotkania było uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu. W wydarzeniu uczestniczyli również mieszkańcy gminy Zarzecze oraz zaproszeni goście: Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze, dr Marcin Bukała, naczelnik Wydziału Edukacji IPN o/Rzeszów, płk Waldemar Ciszek, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach, mjr Wojciech Łątka, dyrektor ZK w Nowym Łupkowie, płk Janusz Wańcowiat, przedstawiciel 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych z powiatu przeworskiego i jarosławskiego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych z terenu gminy Zarzecze. Organizatorami spotkania byli dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa oraz Biblioteka Publiczna w Zarzeczu przy współpracy z Henrykiem Cząstką. Honorowy patronat sprawował Wójt Gminy Zarzecze oraz IPN oddział w Rzeszowie.

Red.