Spotkanie opłatkowe seniorów

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań oraz podsumowania różnych przedsięwzięć. Nie inaczej było w Kańczudze, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego podsumowano realizowany od września do grudnia projekt.

 

Spotkanie odbyło się przy akompaniamencie gitary i śpiewie kolęd, z inicjatywy Mirosława Hajnosza – przewodniczącego Zarządu Osiedla Parkowe oraz Fundacji Galicja Semper Fidelis. Tego dnia uroczyście podsumowano projekt realizowany przez ostatnie miesiące, czego końcowym akcentem było wręczenie seniorom dyplomów uczestnictwa. Projekt Akademia Bezpiecznego Seniora skierowany był do grupy seniorów w wieku 60+, którzy mieli możliwość uczestnictwa m.in. w spotkaniach tematycznych, zajęciach ruchowych oraz wycieczkach. Projekt Akademia Bezpiecznego Seniora dofinansowany był ze środków rządowego programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

DP/fot. Org.