Sprawdź, czy twoja parafia dostanie dotację

Prawie 5 tys. projektów otrzyma łącznie ponad 2,5 mld zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wyniki naboru ogłosił w ubiegłym tygodniu Premier RP, zapowiadając że niedługo ruszy kolejny edycja. Wybraliśmy wszystkie projekty z powiatu jarosławskiego i przeworskiego. Przeważająca większość dotyczy obiektów sakralnych.

 

– W ramach RFOD wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji – informuje serwis samorządowy PAP, przypominając że w programie dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych, budynków użyteczności publicznej, szkół czy szpitali.

 

POWIAT JAROSŁAWSKI

Jarosław

 1. Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu 489 113,22 zł.
 2. Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej 499 800 zł.

 

Gmina Pruchnik

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na prace remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym 88 000 zł.
 2. Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym – etap I 62 000 zł.
 3. Prace remontowo – konserwatorskie przy dawnej Cerkwi w miejscowości Kramarzówka 50 000 zł.
 4. Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku XIV – wiecznego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku 800 000 zł.

 

Gmina Jarosław

 1. Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Marii Panny Królowej Polski w Pełkiniach 98 000 zł.
 2. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-Kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie 49 000 zł.
 3. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku. 490 000 zł.
 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczempach 127 400 zł.
 5. Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowościach: Pełkinie i Tuczempy 149 800 zł.

 

Gmina Radymno

 1. Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele parafialnym w Świętem 147 000 zł.
 2. Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przykościelnym w Michałówce 51 500 zł.
 3. Wykonanie pełnej konserwacji 3 feretronów i ikony w Kościele w Młynach. 147 000 zł.
 4. Konserwacja wyposażenia cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu wpisanej na listę UNESCO 147 000 zł.
 5. Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej w kaplicy w Moszczanach 200 000 zł.

 

Gmina Laszki

 1. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele i dzwonnicy w Wysocku 735 000 zł.
 2. Konserwacja drewnianej elewacji zabytkowego kościoła w Miękiszu Nowym. 68 600 zł.
 3. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich drewnianej dzwonnicy przy kościele w Bobrówce 176 400 zł.

 

Gmina Wiązownica

 1. Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji sklepień /kopuł/ pokrycia cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Zapałowie. 965 300 zł.

 

Gmina Chłopice

 1. Prace remontowo – konserwatorskie Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Marcina w Łowcach. 1 000 000 zł.

 

POWIAT PRZEWORSKI

Gmina Tryńcza

 1. Renowacja zabytkowych kapliczek przydrożnych na terenie gminy Tryńcza 150 000 zł.
 2. Renowacja zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. św. Kazimierza w Tryńczy 500 000 zł.
 3. Renowacja Kościoła Parafialnego w Gniewczynie Łańcuckiej 500 000 zł.

 

Gmina Gać

 1. Odnowienie polichromii ściennej na sklepieniu i ścianach nawy południowo – wschodniej w Kościele Parafialnym P.W. Wniebowzięcia NMP w Gaci 490 000 zł.

 

Gmina Jawornik Polski

 1. Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Hadlach Szklarskich 874 160 zł.
 2. Odbudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele parafialnym w Manasterzu 294 000 zł.

 

Gmina Adamówka

 1. Remont krzyża z 1891 r. w miejscowości Krasne 16 072 zł.
 2. Remont krzyża przydrożnego z kamienia z 1861 r. w miejscowości Krasne 24 990 zł.
 3. Modernizacja i prace pielęgnacyjne drzew przy cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Cieplice 79 968 zł.
 4. Remont drewnianej kapliczki w Majdanie Sieniawskim 18 620 zł.
 5. Remont krzyża z 1902 r. w Majdanie Sieniawskim 26 950 zł.
 6. Remont kapliczki z 1912 r. w miejscowości Cieplice – Biele 9 212 zł.

 

Miasto i Gmina Sieniawa

 1. Prace remontowo-konserwatorskie przy d. cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Nikity, ob. rzymskokatolicki kościół filialny pw. Św. Mikołaja w Leżachowie 725 200 zł.

 

Miasto i Gmina Kańczuga Kańczuga

 1. Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze 977 505,87 zł.
 2. Wymiana posadzki kamiennej w nawach i kruchtach w kościele p.w. Niepokonalnego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pantalowicach 414 723,20 zł.

 

Gmina Przeworsk

 1. Konserwacja polichromii i rzeźb we wnętrzu zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach 700 600 zł.

 

Gmina Zarzecze

 1. Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie 1 000 000 zł.

 

Dofinansowania na prace przy zabytkach o świeckim charakterze.

 

Jarosław

Prace remontowe i konserwatorskie XVII wiecznych murów obronnych 249 900 zł.

 

Gmina Roźwienica

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym budynku dworu w Roźwienicy 979 020 zł.

 

Gmina Pawłosiów

Wykonanie robót zabezpieczających Dworu w Cieszacinie Wielkim 150 000 zł.

 

Gmina Adamówka

Prace pielęgnacyjne drzew przy zabytkowej alei lipowej w Cieplicach 129 360 zł.

 

Gmina Adamówka

Prace remontowe Domu ludowego w Majdanie Sieniawskim z 1938 r. 690 000 zł.

opr. erka/ fot. Wikipedia