Sesja naukowa w 200. rocznicę urodzin Jana Zachariasiewicza

W sobotę, 9 września w 200. rocznicę urodzin Jana Chryzostoma Zachariasiewicza w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie zorganizowana została sesja naukowa.

 

Spotkanie otworzyli: Mieczysław Piziurny, burmistrz Miasta Radymna, Waldemar Wiglusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Wacław Pawłowski, wójt Gminy Krzywcza, z którą Zachariasiewicz związał się w drugiej połowie życia.

Podczas spotkania można było wysłuchać prelekcji wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz zapalonych regionalistów. Podczas konferencji Łukasz Podolak, pracownik Archiwum Państwowego w Przemyślu, a jednocześnie członek Stowarzyszenia Rozwoju Radymna Galeon opowiadał o badaniach genealogicznych na przykładzie J. Zachariasiewicza i jego rodziny. Podobne zagadnienia podjął W. Wiglusz. O środowisku, w którym funkcjonował J. Zachariasieiwcz opowiadał prof. dr hab. Kazimierz Karolczak z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Krzysztof Klupp z Pracowni Muzeum J.I. Kraszewskiego Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu mówił o relacji łączącej pisarza z Józefem Ignacym Kraszewskim. Zaś Piotr Haszczyn redaktor portalu Krzywcza Trzy Kultury wygłosił wykład przedstawiający związki Jana Zachariasiewicza z Krzywczą.

W drugiej części spotkania prelekcję wygłosił dr hab. Kazimierz Maciąg z Uniwersytetu rzeszowskiego oraz dr Jan Musiał z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Cykl wykładów zwieńczyła, łącząca wątki związane z Zachariasiewiczem oraz nieodległą historią Radymna prelekcja Zdzisława Koniucha, prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Żagiel w Radymnie.

Na zakończenie tego wydarzenia pod pomnikiem Jana Zachariasiewicza złożone zostały wiązanki kwiatów.

Opr. EK, fot. UM