OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seniorzy bawili publiczność

„Senior żarty, czyli kabaretowe party” – pod takim hasłem w czwartek, 8 lutego w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się II Jarosławski Przegląd Twórczości Kabaretowej. Śmiechu było co niemiara. Publiczność była zachwycona.

 

Uczestników tego wydarzenia powitały prowadzące przegląd: Barbara Wilk i Zofia Karwańska. Po oficjalnym otwarciu przeglądu, w którym uczestniczyli m.in. Anna Huk, członkini Zarządu województwa Podkarpackiego, Tomasz Wywrót, dyrektor Centrum Kultury i Promocji, Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska, dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Agnieszka Kruba-Nieckarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz Barbara Kwaśniak, z-ca dyrektora MOPS w Jarosławiu, licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć przygotowane na tę okoliczność skecze kabaretowe. Na scenie wystąpili seniorzy z Kabaretu „Młodzi Duchem”, reprezentanci Dziennego Domu Senior+ w Radawie – kabaret „Podróżnicy”, Dzienny Dom Senior+ w Jarosławiu, debiutujący na scenie JOKiS seniorzy z Fundacji „Wzrastanie”, seniorzy z Dziennego domu Senior+ w Przeworsku – kabaret „Wesoły Senior”, „Biesiada z Tuczemp” oraz „Kabaret Ikra” reprezentujący Stowarzyszenie Em-Art i Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki. Podczas przeglądu pan Henryk odczytał napisany przez siebie wiersz i życzenia.

Artyści występujący na scenie, nagradzani byli salwami śmiechu oraz gromkimi brawami. Przegląd nie miał charakteru konkursowego. Jego celem była integracja seniorów, prezentacja ich twórczości oraz dobra zabawa.

EK