Rysunek autorstwa Juliusza Kossaka dokumentujący odczyt hrabiego we Lwowie.

Rysunek na desce

18 lipca 1888 roku hrabia Włodzimierz Dzieduszycki wygłosił odczyt inauguracyjny Piątego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie. Świadectwem tego wydarzenia jest niezwykły rysunek Juliusza Kossaka.

Na odwrocie rysunku: „Ostatnie walne posiedzenie lekarzy i przyrodników we Lwowie. Odczyt hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego”.

Rysunek został wykonany ołówkiem na desce z wykorzystaniem techniki gwaszu (rodzaj farby wodnej). Wprawne oko zauważy, że sala wielka lwowskiego ratusza z obrazu stanowi odbicie lustrzane prawdziwego pomieszczenia. Stało się tak dlatego, że rysunek nigdy nie miał stanowić osobnego dzieła, a jedynie matrycę do wykonania drzeworytu, który byłby później reprodukowany na łamach gazet. Na odwrocie obrazu można dostrzec różne rachunki, być może są to obliczenia kosztów wykonania ilustracji do prasy. Sądząc po walucie (ruble, kopiejki), Juliusz Kossak planował sprzedać swój rysunek do gazety ukazującej się w pozostającym pod zaborem rosyjskim Królestwie Polskim. Z jakichś powodów do wykonania drzeworytu jednak nie doszło – a niezwykłe dzieło – depozyt będący własnością Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, można obecnie oglądać w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.

 

Opr. DP/źródło: Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – Oddział Muzeum w Jarosławiu