Rusza przebudowa kolejki

W ubiegłym tygodniu Powiat Przeworski podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej „Pogórzanin”. Wartość umowy to ponad 22 mln zł.

 

Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej jest największą inwestycją w historii Powiatu Przeworskiego. Do podpisania umowy doszło we wtorek, 10 sierpnia. Ze strony Powiatu umowę podpisali: starosta przeworski Bogusław Urban i członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesław Bukowski przy kontrasygnacie skarbnik Anny Kowal, a ze strony wykonawcy – Wojciech Więckowski, prezes Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak, członkowie Zarządu Powiatu Przeworskiego – Mieczysław Żuk i Łukasz Laska, a także przedstawiciele samorządów usytuowanych przy trasie przejazdu „Pogórzanina” – burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta oraz wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.

Przebudowa Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej „Pogórzanin” odbywa się w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V RPO WP na lata 2014-2020. Zakres robót obejmie m.in. demontaż i ponowny montaż nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, oczyszczenie i udrożnienie istniejącego systemu odwadniającego oraz roboty ziemne, czyli profilowanie podtorza, a lokalnie odtworzenie skarp na terenie kolejowym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zostać ukończone w drugiej połowie przyszłego roku.

DP