Rusza budowa mostu na Sanie!

W poniedziałek, 20 lutego została podpisana umowa: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin” pomiędzy marszałkiem województwa podkarpackiego, a zwycięzcą przetargu – firmą Mosty Łódź S.A.

 

Wyczekiwana od wielu lat budowa drugiego mostu na Sanie w powiecie jarosławskim staje się faktem! To strategiczna inwestycja nie tylko dla Jarosławia, ale całego powiatu jarosławskiego, a nawet województwa. 29 grudnia 2022 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił rozstrzygnięcie przetargu na budowę nowego odcinka drogi wraz z budową mostu. Przetarg wygrała firma Mosty Łódź S.A. z którą marszałek Władysław Ortyl oficjalnie podpisał umowę na wykonanie zadania.

Budowa drugiego mostu na Sanie pozwoli na  odciążenie istniejącej sieci drogowej i przeniesienie ruchu pojazdów ciężkich poza obszary zabudowane, a tym samym zwiększenie płynności ruchu. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej został usytuowany tak, by powstały nowe tereny inwestycyjne przeznaczone pod przyszłe strefy ekonomiczne.

Droga wojewódzka nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów oraz przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i nieużytki rolne. Początek nowego odcinka drogi zlokalizowano na węźle drogowym drogi krajowej 94 „Jarosław – Munina”, długość mostu wyniesie 624 m. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 865 zaprojektowano w formie ronda w skrzyżowaniu z drogą powiatową 1719R w Sobiecinie. W miejscowości Koniaczów droga włączy się w obecnie istniejący przebieg DW nr 865. Realizacja inwestycji obejmie również: budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej, przejść ekologicznych i przebudowę wału przeciwpowodziowego.

Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 190.625.259,31 PLN. Planowana data zakończenia inwestycji to III kwartał 2025 roku.

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy miasta i powiatu jarosławskiego! Wielu polityków obiecywało od lat mieszkańcom budowę drugiego mostu na Sanie – my to robimy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromna życzliwość premiera Mateusza Morawieckiego, dzięki któremu Jarosław jako pierwszy został włączony do rządowego programu Mosty+ i marszałka Władysława Ortyla, który jest współinwestorem. W imieniu naszych mieszkańców – DZIĘKUJĘ!

Anna Schmidt

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP