Rozpoczęły się egzaminy zawodowe

Uczniowie techników i szkół branżowych I stopnia rozpoczęli w poniedziałek, 11 stycznia egzaminy zawodowe. W naszym regionie przystąpiło do nich blisko 900 kandydatów w ponad 60 różnych kwalifikacjach.

 

W powiecie jarosławskim egzaminowanych jest blisko 800 uczniów. W powiecie przeworskim około 100 uczniów. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot podkreśla, jak ważną rolę w procesie edukacji pełnią te egzaminy – Zarówno dyrektorzy szkół i placówek, jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych wiedzą, że egzamin zawodowy to ważny aspekt kształcenia w technikum i szkole branżowej, ponieważ jego pomyślne zdanie daje uczniom, bez względu na wyniki egzaminu maturalnego, pełne kwalifikacje zawodowe i możliwość ubiegania się o pracę w danym zawodzie – tłumaczy S. Kłopot. – Organizacja sesji egzaminacyjnej to duże przedsięwzięcie logistyczne, zarówno pod względem przygotowania sprzętu i wyposażenia, jak i pod względem przygotowania pomieszczeń i kadry do jego przeprowadzenia – mówi Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w starostwie. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – pisemna wymaga zdobycia minimum 50 procent punktów. Druga część to egzamin praktyczny. Aby go zdać, należy uzyskać co najmniej 75 procent punktów.

JR