Krzyż ufundowany przez gminę Sobolówka w Rokietnicy

Krzyż ten znajduje się przy drodze do Boratyna. Powstał w IV ćwierci XIX wieku. Otoczony jest metalowym, współczesnym ogrodzeniem. Obok niego rośnie stara lipa. Jest to pięknie wykonany, metalowy krzyż Męki Pańskiej. Posiada tabliczkę informującą, kiedy powstał i kto był jego fundatorem. Czytamy: „TEN KRZYŻ POSTAWIŁA GMINA ZE SOBOLÓWKI   BOŻE BŁOGOSŁAW JĄ   1889 R.”. Takie informacje są naprawde bezcenne, a trzeba wiedzieć, że dokładna data powstanie wielu krzyży przydrożnych nie jest znana. Mamy więc fundatora – gminę Sobolówka, mamy datę. Powstaje jednak pytanie, skoro jesteśmy w Rokietnicy to dlaczego krzyż ten ufundowała gmina Sobolówka? – Żeby zrozumieć historię powstania tego krzyża trzeba wiedzieć, czym była Sobolówka. W czasach gospodarki folwarcznej był to folwark i był częścią składową Rokietnicy Dolnej. Został on sprzedany przez córkę ostatniego właściciela Rokietnicy Zygmunta Dembowskiego – Eugenię. Kupiło go sześć rodzin. Całość podzielili na 32 części. Każda z rodzin kupiła od 3 do 8 części. Tym sposobem powstał przysiółek Rokietnicy o nazwie Sobolówka. Co ciekawe, Akt notarialny został zawarty w 1892 roku, a krzyż powstał wcześniej, bo w 1889 roku. Musieli więc postawić ten krzyż, gdy jeszcze dzierżawili Sobolówkę. Nie byli jeszcze właścicielami, a użytkownikami. Wykonany został w Jarosławiu. Pod ten krzyż przychodzili ludzie z prośbami o znalenienie zgubionych rzeczy, przychodzili z prośbami o uzdrowienia. W Wielką Sobotę przyjeżdzał ksiądz z Rokietnicy i wokół krzyża odbywało się święcenie pokarmów. Do tej pory jest utrzymywany przez mieszkańców, potomków założycieli tej części wioski – mówi Edward Jakubas z Rokietnicy.

Krzyż jest odnowiony, zadbany, przystrojony kwiatami. Widać, że mieszkańcy – potomkowie załóżycieli Sobolówki zajmują się nim i są z niego dumni.

Marcin Sobczak