Remiza w Jagielle

Stare remizy OSP: Zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagielle przypadło na rok 1914 – okres wybuchu I wojny światowej.

 

Już na początku jej działalności dzięki staraniom kilku strażaków ochotników oraz sprzedaży części ziemi należącej do gromady zakupiono dla OSP sikawkę czterokołową konną. Jak niemal w każdej miejscowości powiatu przeworskiego, również w Jagielle przechowywana ona była w niewielkiej drewnianej szopie nazywanej „barakiem” aż do 1954 r. W tym samym roku wybudowano niewielką parterową, lecz już murowaną remizę strażacką, w której znajdowały się pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy m.in. motopompę M-200 otrzymaną w 1945 r., którą w późniejszym czasie tj. w 1957 r. zastąpiono na nowszą M-800 przekazaną przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Przeworsku.

Podczas wybuchu pożaru w Jagielle mieszkańcy mogli używać gongu wykonanego z pocisku artylerii, który stał pośrodku wsi. Uderzając w gong obwieszczali wybuch pożaru.

Aktywna i dobrze działająca OSP Jagiełła podjęła decyzję o budowie kolejnej remizy, większej i bardziej nowoczesnej na przechowywanie w większości używanego sprzętu strażackiego. Dzięki zaangażowaniu pracy społecznej wszystkich członków OSP oraz miejscowej ludności w 1974 r. oddano do użytku całej społeczności w Jagielle nową remizę strażacką, której koszt wyniósł 1 mln 222 tys. zł.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Remiza strażacka OSP Jagiełła, niewielki murowany budynek wzniesiony w 1954 r., zbiory muzeum.