Radymnianie wydadzą sto tysięcy złotych

Do 31 sierpnia mieszkańcy Radymna mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest 100 tys. zł.

 

Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych tj. budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia, obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk czy placów zabaw.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stornie internetowej www.radymno.pl w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na 2022 rok”. Wypełniony formularz można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2021 – formularz zgłoszeniowy”. Można też wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl

Głosowanie na zgłoszone i pozytywnie zaopiniowane projekty odbędzie się w dniach 23-28 września. Oficjalne wyniki poznamy początkiem października.

Opr. EK