Rok zamknięty nadwyżką

Rada Gminy Jarosław jednogłośnie przychyliła się do działań wójta, jako organu wykonawczego przyznając wotum zaufania, przyjmując rozliczenie budżetu i udzielając absolutorium za ubiegły rok. W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nie mieli uwag i zastrzeżeń do gospodarki finansowej gminy.

 

Miłym zaskoczeniem były gratulacje i kwiaty od naszych samorządowców – podkreśla Elżbieta Grunt, wójt gminny Jarosław. – Wspólnie wybraliśmy kierunek rozwoju gminy, a radni udzielając wotum zaufania i absolutorium potwierdzili, że nie mają zastrzeżeń do jego realizacji. Doceniam ich rolę i pracę na rzecz gminy, a także zaangażowanie sołtysów, pracowników urzędu nie pomijając mieszkańców. To zasługa nas wszystkich – dodaje.

Wójt podkreśla, że dzięki wspólnej pracy udało się wiele bez nadwyrężenia bilansu gminy. Udało się zrównoważyć dochody z przychodami, a nawet zamknąć miniony rok z nadwyżką w kasie gminy.

W podsumowaniu rocznej pracy całego samorządu znajdziemy sprawy bieżące związane z utrzymaniem tego, co już w gminie działa oraz nowe inwestycje. Jest też wiele planów i projektów, które w minionym roku ze sfery przymiarek weszły w realizację lub zostały domknięte i są do niej gotowe.

Grunt wymienia m.in. sfinalizowanie budowy przedszkola i świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej. W tym roku znalazło tam miejsce 70 przedszkolaków. Na następny rok już wszystkie miejsca są zajęte. W planie jest rozszerzenie funkcjonowania kuchni tak, by była możliwość zrezygnowania z usług cateringowych dla całej gminy. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Surochowie to kolejna i ważna dla mieszkańców zasańskich miejscowości inwestycja. Po przebudowie już przestały grozić im suche krany, a przygotowana do uruchomienia w tym roku czwarta studnia zapewni dostawy wody z zapasem. Deodoryzacja zmniejszy uciążliwość oczyszczalni ścieków w Tuczempach, a w Muninie będzie w końcu jasno, bo lampy uliczne już są ustawiane.

Jak zauważa wójt ważne są także przygotowania do inwestycji, wnioski o dofinansowanie i współpraca z samorządem powiatowym oraz władzami województwa. – Wspólnie z powiatem jarosławskim prowadzimy inwestycje drogowe. Powstają nowe nawierzchnie i chodniki. To ważny element w działaniu gminy – podkreśla. Do tego dochodzi półmilionowa dotacja na modernizację szkoły w Surochowie, pozytywnie rozpatrzone wnioski na klasopracownie w Morawsku i Surochowie. Przygotowane do rekultywacji wysypisko śmieci i dwa nowe samochody strażackie.

erka