Ludowcy w radzie powiatu: Jerzy Batycki, Adam Grenda, Krzysztof Sas i Leszek Szczybyło.

Radni dali aprobatę

Wotum zaufania i absolutorium były głównymi tematami sesji Rady Powiatu Jarosławskiego zwołanej 29 czerwca b.r. Obie uchwały przyjęto. Wprowadzono też dodatkowe fundusze na przebudowę dróg.

 

Dyskusja i przyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2022”, dokumentu podsumowującego kondycję samorządu było podstawą do wyrażenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Radni zaaprobowali także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 oraz informację o stanie mienia powiatu i udzielili zarządowi absolutorium.

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot podziękował radzie za przychylność, podkreślając że realizacja zamierzeń odbywała się w trudnym okresie. – Mimo tego, udało nam się zrealizować wiele dużych inwestycji – zauważył.

Radni zajmowali się także wprowadzeniem zmian wynikających z dodatkowych pieniędzy uzyskanych z Budżetu Państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetów gmin, czy Lasów Państwowych do tegorocznego budżetu. Kwota zwiększenia przekroczyła 17 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz – 1.280.000 zł,

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica – 1.101.400 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko” 3.575.800 zł,

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice” – 11.186.810,50 zł.”

erka/Fot. Iwona Rogus