Rada zgodna w sprawie absolutorium i wotum zaufania

Rada Gminy Jarosław jednogłośnie zaakceptowała działalność wójta Elżbiety Grunt. Radni zaakceptowali sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu gminy oraz na podstawie raportu o stanie gminy, uznali że gospodarka samorządu jest prowadzona właściwie.

 

– Miniony rok był trudny. Końcówka epidemii, skutki wojny w Ukrainie i inflacja powodująca wzrost kosztów nie tylko dla mieszkańców ale także dla samorządów. Odczuliśmy ją mocno, gdy koszty inwestycji po przetargach były o wiele większe niż szacowane. Jednak wszystko co planowaliśmy udało się rozpocząć – mówi E. Grunt. – Mimo wszystko jestem zadowolona z realizacji zadań gminy w ubiegłym roku, choć pozostaje troszkę niedosytu, bo chciałoby się zrobić więcej – dodaje.

Rada Gminy Jarosław po debacie nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu E. Grunt wotum zaufania. Również jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe udzielając jej absolutorium.

Planowane na ubiegły rok dochody w kwocie 83 mln zł zrealizowano na poziomie 91%. Z zaplanowanych na niemal 97 mln zł wydatków udało się zrealizować zadania na kwotę prawie 77 mln zł. Ta rozbieżność, jak tłumaczy wójt, wynika z tego, że rozstrzygnięcia i spływ dofinansowań były rozciągnięte w czasie. – Praktycznie wszystkie realizowane w gminie inwestycje są współfinansowane z zewnątrz. Pieniądze zapisane w planie wydatków nie przepadły. Są w kosztach jeszcze realizowanych inwestycji. Na te zadania przeznaczyliśmy około 15,5 mln zł, w tym na same drogi w granicach 10 mln zł – tłumaczy E. Grunt, zapewniając że wszystkie planowane w ubiegłym roku zadania udało się rozpocząć. Wśród nich są m.in. modernizacja 50 przepompowni wraz z wymianą liczników, wymiana 313 lamp hybrydowych i już przeprowadzona zmiana oświetlenia na ledowe w 300 lampach. W Sobiecinie powstaje przedszkole z oddziałem żłobkowym i wójt liczy, że we wrześniu będzie gotowe, w kilku miejscowościach wykonywane są prace przy infrastrukturze kanalizacyjnej. Jest to możliwe dzięki współpracy organów samorządu, a wspólne działanie rady i wójta pokazuje akceptacja na sesji absolutoryjnej.

erka