Radni byli jednomyślni

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sieniawie radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Adamowi Wosiowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Odbyło się też ślubowanie nowej radnej, Edyty Szewczyk.

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania poprzedzone zostało przedstawieniem raportu o stanie Miasta i Gminy Sieniawa oraz debatą nad nim. Za przyznaniem wotum zaufania Burmmistrzowi głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się. Następnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sieniawie postanowiła pozytywnie ocenić zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, jak i sprawozdanie finansowe. W tym przypadku także 12 radnych jednogłośnie zagłosowało za udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Jest to 16 absolutorium udzielone Adamowi Wosiowi w trakcie sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król złożyła gratulacje burmistrzowi i wręczyła mu kwiaty.

Ważnym akcentem sesji było również złożenie ślubowania i objęcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Sieniawie przez Edytę Szewczyk, wybraną do Rady w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach uzupełniających zarządzonych na 12 czerwca br., po śmierci radnego Grzegorza Krzyżaka.

DP/UMiG Sieniawa