PWSTE rozszerza ofertę

Jarosławska uczelnia otwiera dwa nowe kierunki: inżynierię mechaniczno-medyczną i rolnictwo – Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek, którym możemy pochwalić się jako pierwsi na Podkarpaciu. Łączy on nabywanie umiejętności inżynierskich z wiedzą medyczną – mówi prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W ramach tego kierunku będą do wyboru dwie specjalności: inżynieria komputerowa w medycynie – Studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności w obszarze systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz technik obrazowania medycznego. Równie ważna będzie znajomość obsługi aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem. i komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych – objaśnia dr Anna Baran z Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE, drugi to komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych – Studenci wybierający drugą ścieżkę kształcenia nabędą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym – objaśnia dalej. Uczelnia nawiązała współpracę z firmami z terenu Podkarpacia, w których jest zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę z zakresu wytwarzania urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych.