Bieżące inwestycje w Gminie Jarosław

Gmina Jarosław poczyniła w tym roku szereg inwestycji by poprawić wygodę życia mieszkańców oraz zadbać o ich bezpieczeństwo. Jak co roku zadbano o poprawę stanu dróg dojazdowych poprzez wykonanie prac samojezdną równiarką drogową.

 

Prace polegały na profilowaniu dróg gruntowych i tłuczniowych w celu poprawienia przekroju poprzecznego dróg i wyrównaniu nierówności, a tym samym polepszeniu odwodnienia dróg. Usługa była realizowana w 13 sołectwach Gminy Jarosław na łączny koszt 40 565,40 zł brutto. W tym samym okresie Gmina zapewniła sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do remontów dróg wraz z jego wbudowaniem oraz wyprofilowaniem – łączna wbudowano do tego momentu 1661 ton kruszywa na kwotę 108 706,22 zł brutto. Równocześnie trwała przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pełkińska – koszt inwestycji wyniósł 37 859,40 zł brutto.

Następnie Gmina zajęła się poprawą widoczności i tym samym bezpieczeństwa na drogach poprzez zlecenie usługi koszenia poboczy dróg i rowów przydrożnych oraz mienia komunalnego – łączna długość dróg gminnych objętych zamówieniem wyniosła około 139 km, zaś mienia 8 ha. W tym roku przedmiotowa usługa będzie wykonywana dwa razy w roku w okresie czerwca oraz września.

Nie zapomniano także o drogach asfaltowych i potrzebie ich remontu. Został wybrany wykonawca na remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Jarosław, który odbędzie się w czerwcu na terenie 13 sołectw – koszt całkowity wykonanych remontów cząstkowych wyniesie 71 578,62 zł brutto.

Gmina Jarosław sukcesywnie stara się modernizować oświetlenie uliczne na swoim terenie poprzez jego wymianę na nowoczesne oprawy LED. Przyczyni się to do poprawy widoczności na drogach gminnych, ale też do znacznych oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

W tym roku zlecono projekty oświetlenia w miejscowościach Munina oraz Sobiecin. Łączny koszt pac projektowych wyniesie 44 000,00 zł brutto.

Ponadto informujemy, że od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędzie trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany w dniach od 1 września do 30 listopada. Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki: są osobami pełnoletnimi; mieszkają na terenie danej gminy; posiadają co najmniej średnie wykształcenie; posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie; nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.