Przedszkolaki mistrzami kodowania

W środę, 15 czerwca w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu odbył się II Przedszkolny Konkurs Wiedzy z zakresu edukacji cyfrowej pt. „Jestem mistrzem kodowania”.

 

Celem konkursu pt. „Jestem mistrzem kodowania” było sprawdzenie wiedzy dzieci 5-6 letnich z zakresu opanowania elementów kodowania i programowania z wykorzystaniem   narzędzi TIK (Genibot, Ozobot, Photon, maty do kodowania).

– Konkurs służył także rozwijaniu logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności oraz wprowadzeniu dzieci w cyfrowy świat, czyli świadomemu, czynnemu i twórczemu korzystaniu z nowoczesnych technologii – mówią organizatorzy tego wydarzenia.

Na początku dzieci sześcioletnie z grupy „Niebieskiej” zaprezentowały swoje umiejętności wykonywania działań matematycznych z wykorzystaniem robota edukacyjnego Genibota oraz kart funkcyjnych. Zwieńczeniem prezentacji było rozwiązanie szyfrogramu.

Opr. EK, fot. org.