Poznawali życie pszczół

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie rozpoczęli przygodę z pszczelarstwem w ramach realizowanego projektu pt: ,,Nie będzie ich, nie będzie nas…” .

 

Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od wycieczki edukacyjnej do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej – miejsca, w którym dzieci mogły zwiedzić interaktywną pasiekę edukacyjną. Wiedza zdobywana w taki sposób jest łatwiejsza do przyswojenia. To właśnie tam, w pszczelej krainie, uczniowie przekonali się, że muzeum wcale nie musi być nudne, a pszczoły to coś więcej niż miód i żądlenie. Każdy uczestnik wycieczki, podglądając pracę pszczelarza „od kuchni” wykonał samodzielnie własną świecę. Kolejnym etapem realizowanego przedsięwzięcia były warsztaty pszczelarskie, które poprowadzili Ewa i Mariusz Jamróz – właściciele Pasieki   Pszczelarskiej ,,Sonina”, a także członkowie Koła Pszczelarskiego z Przeworska – Stanisław Żyła i Jan Krzywonos. Uczniowie odkryli tajemnice świata pszczół, ich zwyczaje, poznali i dowiedzieli się, w jaki sposób odróżnić prawdziwą królową i mieli okazję posmakowania pysznego miodu. Uczestnicząc w zajęciach dzieci uczyły się nie tylko wrażliwości, ale również poszanowania dla owadów zapylających pamiętając, że jeśli ,,nie będzie ich, nie będzie nas”. W zajęciach warsztatowych uczestniczyli również wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec i dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk Sabina Południak. Projekt doskonale wpisuje się w trend ekologicznej dbałości o środowisko naturalne i jest ważnym elementem wzbogacającym wiedzę o gatunkach zapylających i ich ochronie.

Celem zadania jest aktywizacja gospodarczo-turystyczna województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność.

Warto dodać, że placówka we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły tworzy wioskę tematyczną, miejsce wyjątkowe, w którym poprzez naukę i zabawę będzie można odkrywać największe tajemnice świata pszczół.

Projekt: ,,Nie będzie ich, nie będzie nas…” realizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie. Środki w kwocie 25 544 zł pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie w ramach zadania publicznego Województwa Podkarpackiego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

DP/fot. org