Powstanie Klub Seniora

We wtorek, 11 lipca, podpisana została umowa na adaptację pomieszczeń budynku w Gniewczynie Łańcuckiej, gdzie powstanie placówka Klubu Senior +.

 

Wykonawcą zadania został Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy. Wartość umowy opiewa na kwotę 207,4 tys. zł. Przewidziany zakres robót obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń wewnątrz budynku, szatni, toalet i kuchni.

Termin wykonania umowy to 4 miesiące. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025   edycja 2023 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior + zadania publicznego pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Gniewczynie Łańcuckiej”.

DP/UG Tryńcza