Powstała Rada Muzeum

Pod koniec lutego swoje pierwsze posiedzenie odbyła Rada Muzeum, która powstała przy Muzeum w Przeworsku. Jej kadencja potrwa 4 lata.

 

Rada Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym została powołana do życia na mocy uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego br. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w piątek, 26 lutego. W skład Rady Muzeum weszło 5 osób: Agnieszka Bukowa-Jedynak (wskazana przez Starostwo w Powiatowe w Przeworsku); dr Leszek Kisiel (wskazany przez Gminę Miejską Przeworsk); dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku (wskazany przez Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku); kustosz Joanna Błoch, kierownik Działu Sztuki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (wskazana przez Zakładu Narodowy im. Ossolińskich) oraz ks. prał. Tadeusz Gramatyka, dziekan Dekanatu Przeworsk (wskazany przez Dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego). Członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym jednogłośnie została Agnieszka Bukowa-Jedynak. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli też: dr Łukasz Mróz – dyrektor Muzeum, Bogusław Urban – starosta przeworski oraz Katarzyna Ignas i Małgorzata Wołoszyn z Muzeum w Przeworsku.

Podczas posiedzenia członkowie Rady m.in. zatwierdzili sprawozdanie z działalności muzeum za ubiegły rok, przyjęli także plan działalności na 2021 rok.

 

DP/fot. Muzeum w Przeworsku