Będą realizować projekt botaniczny

W ubiegłym tygodniu w Przeworsku podpisana została umowa na realizację projektu związanego z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza polsko-słowackiego.

 

Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel wspólnie ze skarbnikiem Dorotą Jarosz 1 marca podpisali umowę z wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawidem Laskiem na realizację projektu pn. #BotanicChallenge w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty projektowania ogrodów oraz tworzenia biżuterii z kwiatów, ziół i żywicy oraz tworzenia kosmetyków naturalnych. Wydany zostanie również film podsumowujący te działania.

Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerem słowackim Stowarzyszenie Svet Mladych n.o. z Giraltoviec, zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim w sprawie realizacji mikroprojektu.

 

opr. DP/UM Przeworsk