Poświęcenie pomnika w Korzenicy

W sobotę, 11 listopada 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości świętowali mieszkańcy Korzenicy. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Korzenicy własnym staraniem wznieśli pamiątkowy postument, który tego dnia został poświęcony.

 

Wydarzenie rozpoczęła wspólna Msza św. w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Korzenicy. Następnie uczestnicy tej uroczystości udali się przed remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wydarzenie rozpoczęło odśpiewanie hymnu oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Ks. dziekan Zbigniew Szewczyk, proboszcz tamtejszej parafii dokonał poświecenia monumentu. Uroczystościom patriotycznym przewodniczył Mariusz Smoliński, komendant gminny ZOSPRP w gminie Laszki. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Stanisław Gonciarz, wójt gminy Laszki, Robert Bałtowski, radny gminy Laszki, Józef Skrzypek, sołtys wsi Korzenica oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Korzenicy.

W okolicznościowych przemówieniach przede wszystkim dziękowano strażakom ochotnikom (tu głównie doceniono druha Piotra Grendę i Mariana Majkę) za inicjatywę stworzenia tego pięknego dzieła, za trud włożony w jego budowę oraz zachęcano do propagowania postaw patriotycznych. Dodatkowo Stanisław Porada, pedagog, pasjonat lokalnej historii, w swoim wystąpieniu w ciekawy sposób przedstawił rys historyczny wsi Korzenica, dziękując jednocześnie za pamięć o przeszłości przy tworzeniu rzeczywistości naszej Niepodległej, wolnej Ojczyzny.

Opr. EK