Połowa nowych uczniów wybrała technikum

Podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 25 października b.r. radni zapoznali się oraz przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Jarosławskim za rok szkolny 2022/2023. Statystka pokazuje, że liczba uczniów rośnie, a niemal co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej w powiecie jarosławskim mieszka poza powiatem.

 

– W wyniku postępowania rekrutacyjnego 4 września 2023 r. naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1652 uczniów. 560 w 17 oddziałach licealnych, co stanowi 33.9% wszystkich pierwszoklasistów. 816 uczniów przyjęto do 23 oddziałów technikum, czyli 49.4% pierwszaków oraz 276 osób w 10 oddziałach szkół branżowych pierwszego stopnia. Do branżówek trafiło 16.7% wszystkich nowo przyjętych uczniów – informują służby starosty. Wśród 5851 wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski aż 1110 mieszka w sąsiednich powiatach. W tych szkołach jest też 67 obcokrajowców. Pierwszoklasiści stanowią prawie 30 % uczniów, widać więc, że w tym roku ich liczba znacząco wzrosła w porównaniu z latami poprzednimi.

Na sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. Zadanie jest realizowane z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Przyjęli też jednomyślnie stanowisko w sprawie nadmiernej populacji wilka na terenie południowo-wschodniej Polski wnioskując o wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających aktywne zarządzane liczbą wilków bytujących na tym obszarze.

Wśród ważniejszych informacji, jakie pojawiły się na sesji była też wiadomość, że w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z Ministerstwa Finansów zostały przyznane środki w kwocie: prawie 3 mln zł oraz pieniądze na nagrody dla nauczycieli w kwocie 881 579,25 zł. Ponadto, w ramach umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały dofinansowane dwa zadania. Pierwsze dotyczące przebudowy przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łazy w kwocie 83 870 zł. Drugie budowy przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kostków w kwocie 109 620 zł. Do powiatu zostanie też przekazana kwota 28 498 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Korzenicy oraz13 750 zł na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika w tej samej miejscowości. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy Laszki, a ich przekazanie wynika ze stosowanej w powiecie umowy o współfinansowaniu prac drogowych przez samorządy gminne.

 

Erka/Powiat Jarosławski, fot. Mirella Pieniążek