By budować kościół trzeba zmienić plan zagospodarowania

Przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ” Za Parkiem” w Jarosławiu przyjętego w 2010 r. w związku z planami budowy świątyni w tej części miasta było jedna z 6 uchwał podjętych przez Radę miasta Jarosławia na październikowej sesji.

 

Sesje RM Jarosławia są pełne emocji, dyskusji, wzajemnego przegadywania się i poruszania tych samych problemów na kolejnych posiedzeniach. Tak było też w czasie ostatniego spotkania, w którym dyskusja już w czasie zarezerwowanym na wnioski i informacje zaczynała wymykać się spod kontroli.

Wcześniej rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy w związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Chodzi o zabezpieczenie pieniędzy do przetargu na odbiór odpadów. Radni przyjęli też uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania obszaru „Za Parkiem” w obszarze oznaczonym w poprzednim i jeszcze obowiązującym planie jako teren zabudowy usługowej. Chodzi o to, by dostosować zapisy planu do budowy na obszarze działki oznaczonej jako 2Uc świątyni – kościoła pw. Dobrego Pasterza i Dobrego Łotra.

O zamiarach budowy informowaliśmy na stronach Gazety Jarosławskiej już w maju 2021 r. Rok później pokazaliśmy wstępne wizualizacje. Przypomnijmy Nowy kościół ma powstać za parkiem na przedłużeniu ul. Hajnusa i Anny Jenke. Ks. prał. Marian Bocho, proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała przy jarosławskiej Kolegiacie tłumaczył przed dwoma laty, że   metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal uznał, że świątynia w tej części Jarosławia jest potrzebna i dlatego podjęto się budowy. Przeznaczona pod świątynie działka ma powierzchnię 25 arów. Od strony os. Skarbowskiego sąsiaduje z działką miejską, na której ma powstać parking. Wstępnie zakładano, że budowa ruszy już w tym roku, ale termin okazał się nierealny i dopiero teraz rozpoczynają się formalności poprzedzające decyzje budowlane.

Wśród uchwał przyjętych na sesji było także wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przyjęto również program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Radni wybrali także ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję w latach 2024-2027. Będą nimi Tomasz Dariusz Brodowicz, Tomasz Maciej Dąbrowski i Tomasz Grzegorz Legeny.

Erka