Pierwszy taki przegląd

W miniony weekend w Amfiteatrze na Gackiej Górce odbył się I Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Majdaneczek” połączony z Gminnym Dniem Dziecka.

 

W przeglądzie wzięły udział zespoły przedszkolne z Przeworska, Markowej, Husowa, Krzeczowic, Dębowa, Ostrowa i Gaci. Wszystkie za swoje tańce zostały nagrodzone przez wiceminister Annę Schmidt oraz wójt Gminy Gać Grażynę Pieniążek. Występy oceniało też jury w składzie: Barbara Siwiecka, Barbara Lew oraz Lucyna Skawina. I miejsce przyznano trzem grupom: „Pszczółkom” z Przedszkola nr 2 w Markowej, „Biedronkom” z Przedszkola w Husowie oraz zerówce ze Szkoły Podstawowej w Dębowie. II miejsce zajęły: „Pszczółki” z Przedszkola w Husowie, „Pszczółki” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku oraz „Sówki” z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze/oddział w Krzeczowicach. III miejsce przyznano: „Aniołkom” z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci, „Jeżykom” z Przedszkola nr 2 w Markowej oraz „Pszczółkom” z Niepublicznego Przedszkola Ciuciubabka w Przeworsku. Wyróżniono: „Skrzaty” z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Ostrowie, „Iskierki” z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dębowie, „Motylki” z Przedszkola nr 1 w Markowej oraz „Żabki” i „Motylki” z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gaci.

DP