Oranżeria odzyskuje dawny blask

W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturowej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”.

 

Trwające od stycznia do września prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane pozwoliły na przywrócenie właściwych parametrów technicznych i artystyczno-estetycznych zabytkowego obiektu, który od końca lat 80. XX w. był nieużytkowany i stopniowo popadał w ruinę.

We wtorek, 10 października, realizowany przez Powiat Przeworski projekt pn.: „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku” na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku został zakończony i uroczyście podsumowany. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln 586 tys. zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło aż 5 mln zł. Celem projektu jest stworzenie kompleksu konferencyjno-wystawienniczego z kawiarnią. Dzięki rewitalizacji oranżeria stanie się miejscem dostępnym dla mieszkańców, umożliwiającym spędzanie wolnego czasu.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu prac przy Oranżerii, który obejmie zakup wyposażenia m.in. roślin, mebli i gablot oraz montaż monitoringu, instalacji SAP i SWiM. Na terenie parku dolnego pomiędzy rzeką Mleczką a aleją biegnącą od kordegardy do oranżerii odtworzony zostanie staw. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2024 r., zaś otwarcie Oranżerii dla odwiedzających nastąpi w Noc Muzeów 2024 r.

DP/fot. Powiat Przeworski