Odszedł radny Adam Jarosz

Radny Gminy Przeworsk Adam Jarosz zmarł 4kwietnia po ciężkiej chorobie. Miał 57 lat.

 

Służbę publiczną rozpoczął w 2013 r. jako sołtys wsi Rozbórz, którym był do 2019 r. W 2014 roku zdobył mandat radnego Rady Gminy Przeworsk i pełnił tę funkcję do 2022 r., w tym czasie był także Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu. Wcześniej pełnił też funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku.

Wspominany jako człowiek bardzo zaangażowany w życie społeczne. Jako radny i sołtys uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, służących poprawie warunków bytowych lokalnej społeczności. Jego praca na tym polu została doceniona – w 2015 roku otrzymał honorowy tytuł „Najlepszego Sołtysa Roku”.

Opr. DP