Oczyszczalnia już po modernizacji

Ponad 6 mln zł to koszt prac modernizacyjnych, które od stycznia 2020 r. były prowadzone w oczyszczalni ścieków w Tryńczy. Pod koniec roku 2021 nastąpiło jej oficjalne otwarcie.

 

Oddanie do użytku inwestycji odbyło się z udziałem zaproszonych gości w osobach: senatora RP Mieczysława Golby, wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, wicestarosty przeworskiego Jacka Kierepki, ks. Romana Trzeciaka – proboszcza parafii Tryńcza, mł. bryg. Marcina Lachnika – komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, Ryszarda Trelki – dyrektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku, Adama Zabłockiego – dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Szymona Gruszki – kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, Tomasza Burego – wójta Gminy Zarzecze, prezydium Rady Gminy Zofii Nowak – przewodniczącej Rady Gminy Tryńcza oraz Stanisława Koguta – wiceprzewodniczącego wraz z radnymi, sołtysów z terenu gminy Tryńcza, wykonawcy generalnego inwestycji: Rafała Wojtasa – prezesa Zarządu firmy Sanitex z Tryńczy, Leszka Flaka komendanta Gminnego OSP, dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu gminy Tryńcza, przedsiębiorców i Wiesława Tołpy – prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy – zarządcy obiektu oraz kierowników referatów i jednostek podległych Urzędu Gminy Tryńcza. Wszystkich przywitał wójt Ryszard Jędruch, a następnie po odczytaniu krótkiej charakterystyki modernizowanego obiektu, poprosił o symboliczne przecięcie wstęgi. Wręczył także specjalne podziękowania za współpracę i wsparcie podejmowanych inicjatyw inwestycyjnych senatorowi, wicemarszałkowi oraz staroście przeworskiemu, a także wykonawcy za realizację inwestycji. Zakres prac modernizacji oczyszczalni obejmował: remont przepompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego i budynku wielofunkcyjnego. W ramach inwestycji powstały także nowe obiekty: budynek stopnia mechanicznego zbiornik stabilizacji osadu, osadniki wtórne, przepompownia osadu i recyrkulacji, krato piaskownik. Prowadzone prace modernizacyjne miały na celu zwiększenie przepustowości z 403 na 703 m3/dobę. Obecnie oczyszczalnia obsługuje 2155 gospodarstw domowych na terenie gminy Tryńcza.   Koszt inwestycji opiewa na kwotę 6,5 mln zł i został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z budżetu Gminy Tryńcza.

Opr. red.