Obchody roku Wincentego Witosa

14 marca w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych odbyły się uroczyste Obchody Roku Wincentego Witosa oraz otwarcie wystawy pt: „Wincenty Witos Patron Roku 2024” przygotowane przez Grzegorza Figielę, nauczyciela historii i Koło historyczno-literackie działające przy szkole.

 

Zaproszonych gości przywitała wicedyrektor szkoły Anna Zubrzycka. Na uroczystości obecni byli także: Bartosz Romowicz, poseł RP, Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno, Zofia Kawałek, sekretarz Urzędu Miasta Radymno oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Po przywitaniu gości odczytano list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, który od 1 stycznia 2024 roku jest organem prowadzącym szkoły.

Następnie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły nawiązujący do epoki, w której żył i działał Wincenty Witos; prelekcja ”Wincenty Witos w powiecie jarosławskim” wygłoszona przez dr Tomasza Berezę, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz występ dzieci z Przedszkola Parafialnego im. Św. Mikołaja w Radymnie.

Finalnym punktem uroczystych Obchodów Patrona Roku 2024 było zwiedzanie wystawy poświęconej Wincentemu Witosowi.

Opr. EK, fot. org.