Nowy Klub Senior+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Tryńcza w wieku senioralnym, od stycznia 2024 r. funkcjonuje kolejna placówka z ofertą zajęć dla osób w wieku 60 + działająca w formie klubu seniora.

 

Placówka mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej. Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące obszar gminy Tryńcza. Do klubu uczęszcza 15 seniorów zakwalifikowanych do programu. Klub ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjnej. Działalność Klubu Senior+ w Gniewczynie Łańcuckiej finansowana jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków budżetu Gminy Tryńcza. Klub funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2021-2025. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę wyposażoną w meble oraz sprzęt RTV i   sprzęt rehabilitacyjny. W warunkach pracy stacjonarnej Klub funkcjonuje w poniedziałki, środy i piątki.

DP/UG Tryńcza