Świątecznie i koncertowo w Sali Lustrzanej

W piątek, 5 stycznia w Sali Lustrzanej jarosławskiego Centrum Kultury i Promocji odbył się koncert świąteczny pt. „Zamieszkaj tu”.

 

Koncert zorganizowany został w ramach XV sezonu artystycznego u Attavantich. Na deskach Sali Lustrzanej wystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu oraz Szkoły Podstawowej nr 5, nr 9 oraz nr 10 w Jarosławiu, którzy zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, wprowadzając wszystkich zebranych w iście świąteczny nastrój. Za opracowanie scenariusza, czuwanie nad przygotowaniem koncertu oraz trud i zaangażowanie odpowiadał Tomasz Dębicki z małżonką, oraz Maria Kowal.

Koncert dostarczył uczestnikom tego wydarzenia wielu pozytywnych emocji i zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. Licznie zgromadzona publiczność uhonorowała występy wszystkich artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Za to niezwykłe spotkanie podziękował Tomasz Wywrót, dyrektor CKiP, składając wszystkim noworoczne życzenia.

EK, fot. org.