Noworoczne spotkanie służb mundurowych

Tegoroczne spotkanie służb mundurowych odbyło się w Gniewczynie Łańcuckiej w niedzielę, 14 stycznia.

 

Delegacje służb wyruszyły w szyku w kierunku kościoła parafialnego przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy i Mażoretek „Finezja”. W intencji wszystkich służb mundurowych odprawiona została msza św., której przewodniczył ks. prałat Krzysztof Filip, w koncelebrze ks. Jakuba Sieniawskiego, kapelana Strażaków Powiatu, ks. Bolesława Pilka, ks. Jana Pilka, ks. Władysława Puci i ks. Pawła Żygały, który skierował specjalne słowa do członków służb mundurowych, dziękując za służbę drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie.

W uroczystości wzięła udział: Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, przewodnicząca Rady Gminy Zofia Nowak wraz z radnymi, Krzysztof Bartuś, radny powiatowy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Tryńcza i jednostek podległych, dyrektorzy szkół oraz delegacje służb mundurowych.

Za udział w tegorocznym spotkaniu służb mundurowych Gmina Tryńcza dziękuje: delegacjom Wojska Polskiego: 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 3. Batalionowi Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, 14. Dywizjonowi Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, 202. Batalionowi Lekkiej Piechoty z Jarosławia, Wojskowemu Centrum Uzupełnień, Jednostce Strzeleckiej 2035 Związku Strzeleckiego „Strzelec” przy ZS w Leżajsku, Jednostce Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa Kuli z Rzeszowa, Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku, Komisariatowi Policji w Sieniawie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, Nadleśnictwu Sieniowa, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Tryńcza, Członkom Koła Łowieckiego „Bażant” z Przeworska, członkom „Braci Strzeleckiej” z Tryńczy. Przedsiębiorstwu Kruszgeo S.A., pocztom sztandarowym, przedstawicielom Straży Grobowych, Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym, zuchom ze SP w Tryńczy, Młodzieżowej Orkiestrze Detej z Tryńczy oraz Mażoretkom „Finezja” oraz wszystkim uczestnikom niedzielnej uroczystości.

 

AS