Wójt Daniel Krawiec wyraził uznanie dla pracy i roli kulturotwórczej Ośrodka wręczając na ręce dyrektor Justyny Solarz okolicznościowe podziękowanie.

Niedziela pełna wrażeń

Tak można podsumować Gminny Dzień Dziecka połączony z Jubileuszem 5-lecia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku , który odbył się 5 czerwca na stadionie sportowym w Studzianie.

 

Dokładnie 5 lat temu, 1 czerwca, z inicjatywy wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, na mocy uchwały Rady Gminy rozpoczął swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury

w Przeworsku. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do zaprezentowania wszystkim zgromadzonym grup artystycznych, które przedstawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Justyna Solarz. Po krótkiej prezentacji Dyrektor podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę i wspieranie Ośrodka w jego działaniach na rzecz kultury. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do Wójta Gminy Przeworsk, Urzędu Gminy, a także Rady Gminy, szkół, sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich, gminnych oddziałów OSP, bez których zaangażowania działalność GOK byłaby utrudniona. J. Solarz podziękowała również pracownikom, instruktorom oraz zespołom działającym pod opieką GOK.

W dalszej części głos zabrał gospodarz Gminy Daniel Krawiec, który wyraził swoje uznanie dla pracy i roli kulturotwórczej Ośrodka oraz wręczył na ręce Dyrektor okolicznościowe podziękowanie.

Po części oficjalnej jako pierwsze zaprezentowały się taneczne grupy dziecięce. Zarówno układ choreograficzny Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką instruktor Dagmary Wytrykus cieszył się równie wielkimi brawami, co wiązanka tańców lasowiackich w wykonaniu dzieci z Zespołu Ludowego w Urzejowicach pod okiem instruktor Bożeny Siwieckiej. Swój program przedstawili również uczniowie Szkoły Podstawowej w Studzianie. Bogaty występ artystyczny powstał dzięki zaangażowaniu wychowawców: Agaty Ostrzywilk-Homik, Marioli Marek, Moniki Balawender, Urszuli Gorzkiewicz, Justyny Haloszki oraz Tadeusza Kałamarza. Zebrani wysłuchali też koncertu w wykonaniu Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Bella Voce” ze Studziana, którego instruktorem muzycznym jest Tadeusz Kałamarz. Występy artystyczne to jednak tylko część atrakcji przygotowanych na ten dzień: na najmłodszych czekała masa atrakcji – od dmuchańców, zjeżdżalni, poprzez gry i zabawy ruchowe. Nie zabrakło malowania twarzy, gigantycznych baniek mydlanych oraz słodkiego stoiska przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Studzianie. Nad dobrą zabawą maluchów czuwała grupa animatorów, która dostarczyła najmłodszym wielu wrażeń. Dopełnieniem tego pełnego emocji dnia był niezapomniany spektakl w wykonaniu grupy „Fire Charmers”, w którym głównym bohaterem był ogień.

 

DP/GOK Przeworsk