Niebezpieczne schody

Odrapane, wykruszone i ogólnie zniszczone – tak najprościej opisać można schody łączące ulicę Tarnowskiego z ul. Przemyską. Na ich fatalny stan zwracali również uwagę mieszkańcy Jarosławia na jednym z portali społecznościowych.

 

Schody nieopodal wiaduktu przy ul. Przemyskiej w Jarosławiu są rzeczywiście w fatalnym stanie. Choć ich remont jest potrzebny, to zadanie to nie zostało uznane za priorytetowe.

W związku z interwencjami mieszkańców zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Jarosławia, czy w najbliższym czasie zostaną one wyremontowane?

– Rada dzielnicy nr I, na której obszarze znajdują się schody, zgłosiła na bieżący rok inne priorytetowe prace i remonty. Schody przy wiadukcie nie znalazły się wśród nich, dlatego w planie inwestycji na 2021 rok nie uwzględniono ich remontu – wyjaśnia Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Burmistrza Miasta Jarosławia.

Przedstawiciele Urzędu Miasta zdają sobie jednak sprawę z tego, że schody zagrażają bezpieczeństwu.

– Bez wątpienia wymagają one naprawy i dlatego Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej UM podjął kroki i weryfikuje obecnie skalę i optymalną technologię wykonania koniecznych prac, a następnie przystąpi do opracowania kosztorysu. Dopiero na tej podstawie zostaną podjęte decyzje co do ewentualnego rozpoczęcia inwestycji – wyjaśnia I. Kmiecik.

EK