Stare remizy OSP: Remiza w Ostrowie, pow. przeworski

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie jako jedna z nielicznych na terenie powiatu przeworskiego została założona pod koniec XIX w., bo już w 1890 r.

 

Pierwszym sprzętem jaki straż posiadała była sikawka ręczna tzw. „hydropult”, którą zakupiła wieś oraz kilka sikawek własnoręcznie wykonanych z drewna, tzw. „szpryc”. Większy sprzęt, czyli sikawkę czterokołową konną straż zakupiła w 1901 r. za gminne pieniądze staraniem wójta wsi Bernarda Szewczyka.

Strażacy OSP Ostrów często brali udział w akcji gaszenia pożarów, nie tylko w swojej wsi, ale także w sąsiednich miejscowościach: Wolicy, Gaci, Białobokach, czy Mikulicach gasząc ogień w folwarku Jerzego Turnaua w 1921 r.

Sikawka i sprzęt przeciwpożarowy przechowywany był do 1965 r. w malutkim drewnianym pomieszczeniu dobudowanym do budynku dawnej gminnej kancelarii oraz aresztu wiejskiego.

W roku 1958 powołano komitet budowy nowej murowanej remizy strażackiej, w skład którego weszli wszyscy strażacy pod kierownictwem naczelnika Franciszka Podolca.

Urządzano zabawy taneczne, przedstawienia zespołu amatorskiego, z których dochód przeznaczono na dokumentację techniczną, natomiast ziemię pod budowę remizy dała wieś.

W 1962 r. rozpoczęła się budowa nowej remizy, gdzie większość prac była wykonywana czynem społecznym. Cztery lata później, w 1966 r. oddano ją do użytku. Była to remiza parterowa, w której jedną część przeznaczono na przechowywanie sprzętu strażackiego, natomiast drugą na potrzeby kulturalne wsi. Całkowity koszt budowy remizy wyniósł 593 tys. zł. Starą drewnianą remizę strawił pożar, który miał miejsce w 1970 r.

 

Fot. Stara remiza OSP Ostrów dobudowana do budynku dawnej gminnej kancelarii, lata 60. XX w./zbiory muzeum