Nie zapominają o starszych i samotnych

Gmina Tryńcza dba o potrzeby osób starszych i samotnych. Prężnie działają Dzienne Domy Seniora i Kluby Senior+ oferujące różnorodne zajęcia. Na bieżąco jest także monitorowana sytuacja bytowa seniorów – zwłaszcza teraz, w obliczu zbliżającej się zimy.

 

W związku z nadchodzącym okresem zimowym i towarzyszącym mu stopniowym spadkiem temperatur, pracownicy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza odwiedzili w ostatnim czasie blisko 80 środowisk w celu rozpoznania ich sytuacji bytowej. Głównie były to osoby starsze i samotne. W trakcie odwiedzin wszyscy zostali poczęstowani pysznymi racuchami.

 

Domy Seniora w Gminie Tryńcza

Funkcjonujące na terenie Gminy Tryńcza od kilku lat dzienne domy i kluby dla seniorów, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, w ramach środków z programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023, pozyskanych przez Gminę Tryńcza, wykonany został remont pomieszczeń budynku WDK w Gniewczynie Łańcuckiej, na cele utworzenia placówki Klubu Senior+. Budynek jest miejscem ogólnodostępnym bez barier architektonicznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac wyniosła 207 tys. zł, w tym kwota otrzymanej dotacji to 178 tys. zł. W ramach pozyskanej dotacji zakupione zostało także wyposażenie o wartości 28,5 tys. zł w postaci mebli, sprzętu rehabilitacyjnego i multimedialnego na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora.

W gminie aktywnie działa Klub Senior+ w Jagielle oraz Dzienny Dom Seniora w Tryńczy. Główną ideą powstania tych placówek było pragnienie integrowania i aktywizacji seniorów oraz stworzenie miejsca, gdzie osoby starsze przyjemnie, interesująco i aktywnie mogą spędzić swój wolny czas. Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę, lecz również integrować się, poznawać, zawierać przyjaźnie, wymieniać się doświadczeniami, wspierać się i również doskonale się razem bawić. Szeroka oferta Klubowych zajęć proponuje każdemu uczestnikowi urozmaicenie dnia codziennego i aktywizację m.in. poprzez zajęcia ruchowe, muzykoterapię, warsztaty pracy twórczej, zajęcia kulinarne czy treningi pamięci.

 

AS