Nagrodzeni za kapliczki

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy Przeworsk odbyło się podsumowanie konkursu „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

 

Konkurs miał na celu m.in. upowszechnienie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figur świętych na terenie gminy Przeworsk oraz promowanie kultury regionalnej.

Do Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęło 31 prac.

Komisja konkursowa w kategorii uczniowie klas I-III szkoły podstawowej postanowiła nagrodzić następujące osoby: I miejsce – Krzysztof Adamczak (Dębów), II – Zofia Bundyra (Grzęska), III – Julia Mikuła (Urzejowice). W kategorii uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zajęła Aleksandra Balawender (Urzejowice), II – Wiktoria Kisiel (Urzejowice) i Karolina Olejarka (Grzęska), III – Anna Dyrda (Nowosielce) i Antoni Bundyra (Grzęska). Wśród uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej I miejsce zajęła Katarzyna Maj (Urzejowice), II – Szymon Motta (Urzejowice), III – Urszula Polek (Grzęska). W kategorii dorosłych I miejsce zdobyła Danuta Stryczek (Grzęska), a II – Danuta Skoczylas (Studzian) i Joanna Czerwonka (Gwizdaj).

Wręczenia nagród laureatom oraz uczestnikom konkursu dokonali: wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz oraz członkowie komisji konkursowej w składzie: dyrektor Muzeum w Przeworsku Katarzyna Ignas, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk Sabina Południak oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach Marta Orzechowska-Haftek.

Prace konkursowe można obejrzeć w wirtualnej galerii na stronie; www.gok.przeworsk.pl.

DP/GOK Przeworsk