Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 11 października odbyły obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Podziękowania dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych za ich ciężką pracę i zaangażowanie złożyli: Stanisław Kłopot, starosta jarosławski oraz Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Nagrody Starosty Jarosławskiego odebrali: Magdalena Czerwonka, Magdalena Sało i Anna Wójcik (I LO w Jarosławiu), Adam Tomaszewski, Magdalena Czerkas, Beata Pilek, Damian Korecki i Artur Tutka (ZSTiO w Jarosławiu), Joanna Hawryłko, Agnieszka Jamróz, Magdalena Szramik i Marek Biały (ZSD-GiL w Jarosławiu), Urszula Machaj, Stanisława Makarowska, Małgorzata Jakielaszek i Ewelina Maciejowska (ZSSiB w Jarosławiu), Łukasz Piś, Renata Stefanowska-Drewniak, Karolina Żyła, Joanna Bojarska i Marcin Jaworski (ZSI w Jarosławiu), Joanna Sikora, Maciej Mazurczak i Małgorzata Potocka-Chruszczyk (ZSBiO w Jarosławiu), Teresa Krzywonos i Agata Muszyńska (ZSEiO w Jarosławiu), Małgorzata Krupa i Wiesław Trelka (ZSZiR w Radymnie), Iwona Michalik i Joanna Piliszko (SOSW w Jarosławiu), Ewa Szpitman i Małgorzata Piróg (PPP w Jarosławiu), Bartłomiej Kordas i Ewa Lubas (ZPOW w Jarosławiu), Greta Wyczawska-Dubaj (POB w Jarosławiu).

Obchody uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Powiatowego Ogniska Baletowego, nawiązująca do 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej również odbyły się w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i całokształt pracy pedagogicznej wręczył burmistrz Waldemar Paluch. Otrzymali je: Alina Walter (SP nr 1), Małgorzata Marcinko (SP nr 2), Wojciech Popczyński (dyrektor SP nr 5), Irma Bogdanowicz (SP nr 10), Małgorzata Głogowska-Jucha (dyrektor MP nr 1), Agata Krukar (dyrektor MP nr 3), Barbara Solecka (MP nr 11) .

W tym dniu burmistrz miasta przyznał także Honorowe Odznaki „Zasłużony dla oświaty jarosławskiej” pedagogom za osiągnięcia edukacyjne. Otrzymały je: Izabela Kufel (SP nr 2), Teresa Biela (SP nr 4), Beata Łuc-Piela (SP nr 4), Joanna Niemczyk (SP nr 6), Agata Woźniak (SP nr 10), Natasza Mokrzycka (SP nr 10), Renata Kowal (SP nr 10), Agata Brodowicz-Inglot (SP nr 11), Anna Wiśniowska (MP nr 8).

Honorowe odznaczenie odebrały także osoby, które na co dzień nie pracują w szkołach, czy przedszkolach, ale są zaangażowane w rozwój tych placówek. Należą do nich zastępcy burmistrza: Wiesław Pirożek i Dariusz Tracz oraz Barbara Wilk, instruktor w Jarosławskim Ośrodeku Kultury i Sztuki. Dodatkowo pracę jarosławskiej kadry docenili odpowiednio: Kurator Oświaty przyznając nagrody Marii Kamińskiej (dyrektor SP nr 10) i Grażynie Sobczuk (dyrektor SP nr 4) oraz Minister Edukacji Narodowej doceniając W. Popczyńskiego (dyrektora SP nr 5).

 

EK, fot. org.