Nagroda za scalenia

Scalenia gruntów w Pruchniku prowadzone przez powiat jarosławski zajęły drugie miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez . Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto zauważyć, że scalenia w powiecie jarosławskim nalezą do największych w Polsce.

 

– Podziękowania należą się również tym wszystkim, dzięki którym samorząd powiatowy podjął się tego olbrzymiego wyzwania. Mówię o byłym staroście piastującym obecnie mandat poselski Tadeuszu Chrzanie, a także pracownikach starostwa powiatowego i pozostałych służb zaangażowanych w prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe – komentuje wyróżnienie starosta Stanisław Kłopot. – Bardzo ważną rolę, zwłaszcza na etapie przygotowywania wniosków scaleniowych, odgrywają samorządy gminne, za co również bardzo im dziękuję – dodaje.

 

Scalenia w powiecie jarosławskim realizowane są w obszarze 9 wsi, o łącznej powierzchni blisko 9,3 tys. ha. Budżet prac to ponad 105 mln zł. Uczestniczy w tym procesie, jako właściciele lub władający, blisko 8,5 tysiąca osób. W gminie Pruchnik scalenia objęły: Pruchnik, Jodłówkę, Kramarzówkę i Rzeplin. W gminie Roźwienica: Węgierkę, Wolę Węgierską i Chorzów. W gminie Chłopice: Boratyn i Jankowice.

opr. erka